tel./fax 32 234 01 02

kom. 512 290 049

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Korzystając ze strony www.migum.com.pl akceptujecie Państwo zasady polityki prywatności, które prezentujemy poniżej:

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.migum.com.pl jest „MIGUM” Sp. z o.o. ,adres siedziby: 44-109 Gliwice, ul. Metalowców 6, NIP 6351729089, REGON 240234551, KRS 0000247585, adres poczty elektronicznej migum@migum.com.pl.

1.2. Dane osobowe podawane poprzez formularz kontaktowy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1977 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

1.3.1. przetwarzane zgodnie z prawem,

1.3.2. przetwarzane do celu obsługi zapytania i procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie w zależności od tego, jakie będą rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy,

1.3.3. nie przekazywane, nie sprzedawane i nie użyczane innym podmiotom bez zgody osoby przesyłającej formularz.

II. Zakres zbieranych danych

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe :

1.1 Imię i nazwisko,

1.2. Adres e-mail,

1.3. Numer telefonu,

1.4. Inne

III. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania:

1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, albo są już zbędne do realizacji celu, do którego zostały zebrane.

3. W celu realizacji w/w uprawnień można korzystać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: migum@migum.com.pl

IV. Pliki „Cookies”

1. Podczas przeglądania strony, pobierane są dane, które nie identyfikują danych osobowych użytkownika, ale tzw. dane techniczne, np. IP, informacje dotyczące rodzaju przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są do tworzenia statystyk, np. określenia statystyk odsłon.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator serwisu lub podmioty z nim współpracujące.

3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

4. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Dane te są całkowicie nie związane z danymi przesyłanymi poprzez formularz kontaktowy.

V. Postanowienia końcowe

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetworzeniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.